1104 Đường 23/10, Vĩnh Thạnh, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Thay đổi Phí đăng ký biển số xe từ 22/10/2023: Xe bán tải tăng đến 40 lần

Theo Thông tư 60/2023/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành, từ ngày 22/10/2023 sẽ có nhiều thay đổi về mức lệ phí đăng ký, cấp biển đối với xe ôtô, xe máy.

Đáng chú ý là đối với xe con pick-up (còn gọi là xe bán tải) sẽ được đưa vào nhóm xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống khiến cho mức lệ phí cấp biển số tăng lên đến 40 lần khi trước đây mức phí chỉ là 500.000 đồng/lần còn hiện nay là 20 triệu đồng/lần đối với khu vực I là Hà Nội và TP HCM.

Chi tiết mức thu lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông được thực hiện như sau:

Nội dung thu lệ phí

Khu vực I

Khu vực II

Khu vực III

Cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số

Xe ô tô, trừ xe ô tô quy định tại điểm 2, điểm 3 Mục này

500.000

150.000

150.000

Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up)

20.000.000

1.000.000

200.000

Rơ moóc, sơ mi rơ moóc đăng ký rời

200.000

150.000

150.000

Xe mô tô trị giá đến 15.000.000 đồng

1.000.000

200.000

150.000

Xe mô tô trị giá trên 15.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

2.000.000

400.000

150.000

Xe mô tô trị giá trên 40.000.000 đồng

4.000.000

800.000

150.000

Cấp đổi chứng nhận đăng ký, biển số

Cấp đổi chứng nhận đăng ký kèm theo biển số xe ô tô

150.000

Cấp đổi chứng nhận đăng ký kèm theo biển số xe mô tô

100.000

Cấp đổi chứng nhận đăng ký không kèm theo biển số

50.000

Cấp đổi biển số

Xe ô tô

100.000

Xe mô tô

50.000

Cấp chứng nhận đăng ký, biển số tạm thời

Cấp chứng nhận đăng ký tạm thời và biển số tạm thời bằng giấy

50.000

Cấp chứng nhận đăng ký tạm thời và biển số tạm thời bằng kim loại

150.000

Đơn vị tính: đồng/lần/xe, các khu vực được tính như sau:

  • Khu vực I gồm thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;
  • Khu vực II gồm các thành phố trực thuộc Trung ương (trừ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã;
  • Khu vực III gồm các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II nêu trên. 
7 Tháng Mười, 2023

Your compare list

Compare
REMOVE ALL
COMPARE
0